Spøgeri

Casestories – historier, der kunne have fundet sted.

Naja og Aviaja på 7 og 8 er alene hjemme. Lyset begynder at blinke. Selvom de slukker for det, tænder det af sig selv igen. Med eet åbner døren sig af sig selv. De bliver ude af sig selv af angst. De er helt sikre på, at der er et spøgelse i stuen.

Aqqaluk på 29 vågner en nat. Han er helt stiv og kan ikke røre sig. Langsomt svæver en underlig tåge imod ham. Da den nærmer sig, ser han, det er hans afdøde bedstemor.

Måske har du oplevet nogle uforklarlige ting ske i dit hjem. Måske har du oplevet eller set noget, der gør, at du tror, du har haft kontakt med et spøgelse. Du kan være bange for, at det sker igen. Det store spørgsmål er så –hvordan får man det til at holde op?

Måske har du oplevet nogle uforklarlige ting ske i dit hjem. Måske har du oplevet eller set noget, der gør, at du tror, du har haft kontakt med et spøgelse. Du kan være bange for, at det sker igen. Det store spørgsmål er så – hvordan får man det til at holde op?

Det onde findes, det afviser Bibelen ikke. Det onde kan skræmme og vildlede os og begrænse os.

I trosbekendelsen siger vi, at vi tror på kødets opstandelse. Der er ingen mulighed for at vende tilbage som en flagrende ånd uden legeme – det vi i daglig tale kalder spøgelser.

Kontakter vi det, vi tror, er spøgelser – kommer vi aldrig i kontakt med vores kære afdøde. I værste fald kommer vi i kontakt med noget ondt og bliver fanget i et bedrag, hvis vi forbliver i den tro, at vi kommunikerer med afdøde sjæle. Derfor advarer kirken på det kraftigste mod kontakt med åndernes verden.

Ofte, når der sker noget uforklarligt, dømmer man med det samme, at der må være tale om spøgelser. Det er et velkendt fænomen at mange drømmer og samtidig tror, de er vågne under den såkaldte REM-søvn. Man kan føle, man er helt lammet og man kan også opleve noget, der ikke sker i virkeligheden.

Det er også meget almindeligt, at intens sorg eller eftervirkninger efter traumer, kan gøre en mere modtageligt for at opleve det, mange opfatter som spøgeri.

Uanset hvad, der er årsag til, at du oplever spøgelser, vil vi gerne hjælpe dig og altid tage din oplevelse alvorligt. Du kan være helt anonym, chatpræsten har tavshedspligt, og alt, hvad du skriver, slettes efter samtalen.

Husk, at du er døbt og har indgået en evig pagt med Gud. Det onde kan ikke røre dig.

Som Paulus skriver:

”Jeg er overbevist om, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”

Rom. 8:38-39

Bøn

Kære Gud

Jeg frygter at der er noget ondt og uforklarligt omkring mig.

Tanken gør mig bange.

Tag min frygt fra mig. 

Styrk min tro på, at intet kan rive mig ud af din hånd

Hjælp mig til, at angsten ikke skal styre mit liv

Eller begrænse min frihed.

Hvis der er noget andet, jeg har fortrængt, som er min virkelig frygt

Vil du åbenbare det for mig

Når jeg sammen med dig er parat til at se denne smerte i øjnene.

For din er magten og æren i evighed

Amen